Silk'n »Cashback« tedni 2019 – do 60 EUR vračilo kupnine na izbrane izdelke

Ta promocija velja samo za nakupe opravljene v obdobju od 01.08.2019 do 30.09.2019. Ta promocija velja samo za:

Silk’n Motion 350K napravo za trajno odstranjevanje dlak (organizator promocije vrne 40 EUR

Silk’n Lipo napravo za oblikovanje telesa (organizator promocije vrne 60 EUR). 

Infinity Smooth – Naprava za trajno odstranjevanje dlak 400k (organizator promocije vrne 50 EUR).

SonicSmile Deluxe – Električna zobna ščetka (organizator promocije vrne 20 EUR).

Registrirate se lahko najkasneje do 31.10.2019. Kliknite in izberite odlične Silk’n izdelke.

Kako do vračila kupnine do 60 EUR?

  • Slikajte dokazilo o nakupu/račun, saj ga boste potrebovali ob registraciji.
  • Pojdite na www.silkn.eu/cashback in kliknite Register.
  • Vnesite svoje podatke in naložite dokazilo o nakupu (račun). V eni uri po registraciji boste prejeli potrditveno e-poštno sporočilo.
  • Po odobritvi vam bo organizator promocije vrnil del kupnine.

- Ta promocija velja samo za nakupe, ki jih opravijo potrošniki v obdobju od 01.08.2019 do 30.09.2019.

- Registrirate se lahko najkasneje do 31.10.2019.

- Ta promocija velja samo za zgoraj omenjene promocijske izdelke.

- Za vsak kupljen promocijski izdelek je dovoljena samo ena vloga za vračilo kupnine.

- Ta ponudba ni veljavna v kombinaciji z drugimi promocijami in / ali ponudbami.

- Znesek vam lahko nakažemo samo z bančnim nakazilom.

- Priporočamo, da za namen garancije hranite izvirni dokaz o nakupu (originalni račun).

- Silk'n si pridržuje pravico do spremembe promocije.

- Celotne pogoje lahko najdete na spletni strani www.silkn.eu/cashback

- Pogoji in določila promocije za Silk'n »Cashback« tedni 2019 si lahko ogledate tudi na naši spletni strani.

Za pomoč pri registraciji nas lahko kontaktirate po telefonu: +386 41733611 ali na mail: info@nali.si.

 

Silk'n ni odgovoren za kakršno koli zamudo ali oviro pri izvajanju te promocije, ki je izven njegovega nadzora. Promocijo organizira Silk'n Netherlands; vprašanja ali pripombe lahko naslovite na Silk'n Consumer Line na 0900 2502217 (samo na Nizozemskem) ali preko info@silkn.eu. Vaši osebni podatki bodo obdelani za namen distribucije povračila denarja. Silk'novo politiko zasebnosti si lahko ogledate na strani https://silkn.eu/nl/privacy-cookieverklaring.

Pogoji in določila promocije za Silk'n »Cashback« tedni 2019

1. Ti pogoji in določila promocije („Pogoji in določila za promocijo“) veljajo za promocijsko akcijo „Silk'n Cashback tedni 2019“ (v nadaljnjem besedilu: promocija). Promocijo organizira Invention Works BV, ki deluje pod imenom Silk'n, Donk 1B, 2991LE, Barendrecht, Nizozemska, v nadaljnjem besedilu: „Organizator“.

2. Udeleženec (v nadaljnjem besedilu: udeleženec) se s sodelovanjem v promociji strinja s pogoji promocije. Pogoje in določila promocije lahko najdete na naslednji spletni strani za promocijo: www.silkn.eu/cashback

3. Promocija se bo začela 01.08.2019 in končala 30.09.2019 (v nadaljnjem besedilu: »promocijska doba«). Sodelovanje v promociji je možno le med promocijskim obdobjem, v smislu, da je bil promocijski izdelek v tem obdobju kupljen.

4. Udeležba v promociji je odprta za vse, ki so stari 18 let in več in živijo v Evropskem gospodarskem prostoru, tj. v vseh državah EU, na Norveškem in v Švici. Če uporabljate možnost vračila denarja, je potreben bančni račun v eni od sodelujočih držav. Uvozniki in drugi prodajalci so izključeni iz sodelovanja v tej promociji. Trgovci na drobno in trgovci ne smejo sodelovati v imenu svojih strank.

5. Promocija je za končnega uporabnika in velja samo za določene promocijske izdelke (izdelki so navedeni na koncu teh pogojev in določil) , ki jih je udeleženec kupil v obdobju promocije na internetu ali drugi trgovini, ki sodeluje v tej promociji, s trgovskim naslovom v ustreznem promocijskem prostoru. Seznam sodelujočih trgovin je objavljen na promocijski spletni strani.

6. Silk'n ima pravico, da po lastni presoji in brez predhodnega obvestila spremeni pogoje in določila za promocijo v času promocije ali da prekine promocijo brez navedbe razloga ali da spremeni promocijo, če okoliščine to zahtevajo, ne da bi bil organizator na kakršenkoli način odgovoren za odškodnino udeležencu. Spremembe in dopolnitve Pogojev za promocijo in / ali prekinitev ali spremembe ali prilagoditve promocije, bo organizator objavil preko spletne strani za promocijo.

7. Organizator si pridržuje pravico, da diskvalificira ali zavrne udeleženca, ki je kršil katerega koli od promocijskih pogojev, pod pogojem, da so bili podani nepopolni ali netočni podatki, z namenom poskuša manipulirati promocijo ali po možnosti brez navedbe razlogov.

8. Za vsak kupljen promocijski izdelek je dovoljena samo ena vloga.

9. Udeleženci so dolžni zagotoviti pravilne, aktualne in popolne informacije. Organizator lahko od Udeležencev zahteva dokazilo o svoji identiteti in veljavno registracijo na stanovanjskem naslovu ali naslovu, ki ga je navedel v vlogi.

10. V primeru, da udeleženec vrne promocijski izdelek, na podlagi katerega lahko sodeluje v promociji, pravica do sodelovanja preneha.

11. Silk'n Occasions / rabljeni / B-stock / Varnost / Izdelki za vzporedni uvoz so izključeni iz Promocije.

12. Registracije brez dokazila o nakupu (potrdilo o nakupu ali račun) ne bodo obdelane.

13. Na dokazilu o nakupu morajo biti vidni naslednji elementi: ime trgovca na drobno, natisnjen logotip trgovca, datum nakupa, ime izdelka, cena izdelka in DDV izdelka.

14. Ker Invention Works BV organizira promocijo, se ti pogoji in določila za promocijo uporabljajo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakonodaja, in morebitne spore, ki izhajajo iz ali v povezavi s to promocijo, urejajo in razlagajo v skladu z zakoni države Nizozemska in je pod pristojnostjo sodišč v Amsterdamu.

15. Nobene pravice ni mogoče izpeljati iz napak pri tipkanju ali tipkanju v teh pogojih promocije ali drugih komunikacijah organizatorja ali v komunikacijah vpletenih prodajalcev na drobno.

Promocija

16. V zvezi s promocijskim izdelkom, ki ga pridobi med promocijskim obdobjem v promocijskem prostoru, lahko udeleženec:

a. prejme del nakupne cene promocijskega izdelka nazaj (v nadaljevanju „Cashback“); ali

17. Znesek ustreznega »Cashback« /vračila kupnine, je odvisen od vrednosti ustreznega promocijskega izdelka. Pregled vseh zneskov Cashback je vključen v spodnjo tabelo.

18. V promociji lahko sodelujejo samo promocijski izdelki v originalni Silk'n embalaži.

19. Vsi zneski vključujejo DDV.

 

»Cashback«/Vračilo kupnine

20. Udeleženec lahko uveljavlja »Cashback«/vračilo kupnine z registracijo na spletni strani Promocije najkasneje do 31.10.2019. Organizator se bo potrudil, da bo v roku 30 dni po odobritvi vloge nakazal »Cashback«/vračilo kupnine na bančni račun, ki ga določi udeleženec. Organizator ni zavezan za ta rok.

21. V primeru, da je »Cashback«/vračilo kupnine zavrnjeno ali ni nakazano iz kakršnega koli drugega razloga, jo bo Silk'n zasegel.

22. Vsi zneski vključujejo DDV.

Odgovornost in odškodnina

23. Silk'n in podizvajalci in / ali tretje osebe, ne morejo biti odgovorni za ukrepe in stroške, ki izhajajo iz promocije.

24. Organizator in podizvajalci in / ali tretje osebe, niso odgovorni za nobeno neposredno ali posredno škodo, ki jo povzroči ali je na kakršenkoli drug način povezan z:

a. plačilom Silk'n Cashback;

b. spremembo ali prekinitvijo promocije in / ali prilagoditvijo promocije, če tako zahtevajo okoliščine;

c. nezakonito uporabo njenih sistemov s strani tretje osebe.

25. Organizator je sprejel vse tehnične, organizacijske in administrativne ukrepe za zagotovitev, da promocija poteka brez težav. Če pa je promocija začasno prekinjena ali morda prekinjena kljub tem ukrepom, se Silk'n izrecno odpoveduje odgovornosti in udeleženci promocije ne bodo upravičeni do odškodnine. Udeleženec se v zvezi s sodelovanjem pri promociji, njenimi posledicami in izvajanjem odpoveduje vsakršnemu pravnemu postopku proti partnerjem, sponzorjem in zaposlenim, ki so neposredno ali posredno vpleteni v Silk'n.

26. Če in kolikor je katera koli določba teh pogojev razglašena za nično ali razveljavljeno, ostanejo preostale določbe teh pogojev v celoti veljavne. V tem primeru bo družba Silk'n določila novo določbo, ki bo nadomestila ničelno / neveljavno določbo, pri čemer se bo v največji možni meri upošteval vidik ničnosti ali razveljavljene določbe.

Osebni podatki

27. Osebne podatke udeleženca, ki so Silk'n-u posredovane prek sodelovanja v promociji, bo Silk'n obdelal v skladu z veljavnimi pravnimi določbami splošne uredbe o varstvu podatkov in lokalno zakonodajo, ki temelji na njej, ter Silk'n pravilnikom o zasebnosti. Pravilnik o zasebnosti podjetja Silk'n je na voljo na https://silkn.eu/eu/privacy-policy-cookies.

Udeleženec se s sodelovanjem v promociji strinja, da bodo njegovi osebni podatki vključeni v avtomatsko podatkovno bazo podjetja Silk'n. Podjetje Silk'n lahko prenese dele obdelave osebnih podatkov na tretje osebe, ki sodelujejo pri upravljanju te promocije.

28. Osebni podatki, vključno z, vendar ne omejeno na, ime, sliko računa, stacionarno ali mobilno telefonsko številko in / ali e-poštni naslov udeleženca, se uporabljajo samo v povezavi s to promocijo in ne bodo posredovani tretjim osebam, razen če je to potrebno za izvajanje te promocije, ali v primerih, ko se je udeleženec izrecno strinjal, da bo prejel več informacij od družbe Silk'n (na primer z označevanjem polja). Udeleženec ima pravico dostopa, popravljanja, posodabljanja ali brisanja svojih podatkov.

29. Ob registraciji bo udeleženec posredoval svoje osebne podatke Invention Works BV in interpay Sales Promotions ter njegovim zastopnikom, da bodo izvedli promocijo in izvedli analizo trženja promocije in nadzor kakovosti. Interpay in njeni zastopniki so odgovorni za varno shranjevanje, obdelavo in prenos osebnih podatkov udeleženca v celoti in v skladu z veljavnimi lokalnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov. Z registracijo se udeleženec strinja s temi pogoji. Če udeleženec na spletnem obrazcu za prijavo odkljuka polje za prijavo, udeleženec tudi soglaša, da lahko predlagatelj, drugi subjekti, ki podpirajo prodajo Interpay, in/ali njihovi zastopniki, obdelajo njihove podatke za namene svetovanja udeležencem o drugih promocijah, novih izdelkih in /ali za prihodnjo analizo trženja in nadzora kakovosti. Udeleženci imajo pravico, da se posvetujejo in zahtevajo popravek svojih informacij, kot jih ima predlagatelj. Vse informacije v zvezi s podatki se lahko zahtevajo na Interpay prodajnih promocijah, IDA Business &, Technology Park, Ring Road, Kilkenny, Ireland, +353 (0) 1 887 1949 / +44 (0) 203 368 6832 / info@sales-promotions.com.


 

Korespondenca in pritožbe

30. Vsa vprašanja in / ali pripombe v zvezi s promocijo lahko naslovite na organizatorja promocije.

Za pomoč lahko kontaktirate po telefonu: +386 (0)8 205 25 45 ali na mail: prodaja@cassalinea.com.

31. Pritožbe glede pogojev promocije in promocije se lahko predložijo podjetju Silk'n.

32. Silk'n v nobenem primeru ne more biti odgovoren za to, da ni odgovarjal na vprašanja ali da tega ni storil pravočasno.

Končna določba

33. Noben del vsebine promocije ali objave ne sme biti reproduciran ali objavljen brez izrecnega dovoljenja organizatorja promocije.

Promocijski izdelki:

 

Izdelek

Šifra in Ean koda izdelka

»Cashback«/Vračilo kupnine

Infinity Smooth 400K

INF1PE1C1001 (8712856061105), INF1PE3C1001 (8712856061129), INF1PE4C1001 (8712856061136)

€ 50

Motion 350K

FGP1PE1001 (8712856051984), FGP1PE2001 (8712856052004), FGP1PE3001 (8712856052028), FGP1PE4001 (8712856052042)

€ 40

SonicSmile Deluxe

SSL1PDE1001 (8712856060023)

€ 20

ToothWave

TW1PE1001 (8712856059829), TW1PE2001 (8712856061303), TW1PE3001 (8712856061327), TW1PE4001 (8712856061341), TW1PUK001 (8712856061631)

€ 40

Lipo

LIPO2PE1001 (8712856056514), LIPO2PE3001 (8712856057870), LIPO2PE4001 (8712856057894), LIPO2PUK001 (8712856057924)

€ 60