IZJAVA O ZASEBNOSTI

Osebni podatki naših uporabnikov so eno izmed področij, kateremu posvečamo izredno skrb in pozornost. Poskrbimo, da so vse zahteve dosežene, saj se zavedamo občutljive narave tega področja.

Upravitelj spletne trgovine Nali.si, Tamara Simović s.p., je v skladu z Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) zavezan k varovanju osebnih podatkov svojih uporabnikov.

Zavezujemo se, da bodo zbrani osebni podatki, ki jih boste posredovali preko naših spletnih strani ali preko telekomunikacijskih sredstev (npr. v sklopu elektronske korespondence), uporabljeni v skladu s to Izjavo, da vaših osebnih podatkov ne bomo prodajali, posojali ali kakorkoli drugače posredovali tretjim osebam, razen v zakonsko določenih primerih.

Nali.si (Tamara Simović, s.p.,) za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje naslednje uporabnikove podatke:

Pošiljanje povpraševanja in ostala komunikacija z nami

Ko na naše kontaktne podatke (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), objavljene na naših spletnih straneh, pošljete povpraševanje po določenem izdelku, vaše osebne podatke obdelujemo izključno za namene priprave odgovora na vaše povpraševanje, da vas obvestimo, ali je izdelek, po katerem povprašujete, na voljo, za morebitno pripravo in sklenitev pogodbe, za izvajanje sklenjene pogodbe ter da vam odgovorimo na vaše vprašanje.

V ta namen zbiramo zgolj tiste vaše osebne podatke, ki nam jih posredujete na prostovoljen način. Vsi podatki, ki so zbrani preko naših spletnih strani ali so nam kako drugače sporočeni (npr. s pomočjo telekomunikacijskih sredstev), se zbirajo z namenom zagotavljanja storitev spletne trgovine nali.si ter za namen naše interne administracije in vodenja našega poslovanja.

Posredovane kontaktne podatke lahko na podlagi našega zakonitega interesa obdelujemo tudi za osnovno prilagojeno komuniciranje z vami preko elektronske pošte in vam skušamo predstaviti ustrezne izdelke, ki bi vam bili lahko zanimivi na podlagi vaših preteklih interakcij z nami. Pri tem ne uporabljamo nikakršnega (avtomatskega) profiliranja, temveč zgolj izbiramo ustrezne nabore prejemnikov za posamezna sporočila. Od tovrstnega komuniciranja se lahko kadarkoli brezplačno odjavite na način, da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@nali.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Registrirani uporabniki (in gosti)

Namen zbiranja – Namen obdelave je spletna prodaja vključno z vsem kar zahtevajo prodajne in poprodajen aktivnosti (pošiljanje ponudb – opcijski na podlagi privolitve, predračunov, računov, dostavo oz. prevzem naročenega, reklamacijske postopke in drugo komunikacijo povezano s stranko z namenom izpolnitve naročila).

Podatki, ki se zbirajo:

IP naslovi vseh registriranih in kupcev-gostov spletne strani (nahajajo se v osnovni zbirki in tudi v določenih log-ih).

Pri registriranih članih: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslov za dostavo, država prebivališča, čas in datum registracije, čas in datum zadnje aktivnosti, čas in datum zadnje prijave v sistem. Podatki o naročilih člana (prejetih, potrjenih, izvršenih, delni izvršenih, prevzetih, preklicanih, spremenjenih), vnosih v košarico, podatki o prevzemnem mestu, o načinu plačila, podatki o artiklih katere ima kupec na seznamu želja.

Pri gostih, ki so oddali naročilo: ime in priimek, e-poštni naslov, kontaktni telefon, primarni naslov in naslov za dostavo, država prebivališča, čas in datum oddaje naročila. Podatki o naročilu gosta (prejetih, potrjenih, izvršenih, delni izvršenih, prevzetih, preklicanih, spremenjenih), podatki o prevzemnem mestu, o načinu plačila.

Podatki o vnosih v spletne obrazce (npr. v okviru nagradnih iger, prijave na e-listo ali vrsta oziroma področje zanimanja za prejemanje oglaševalskih sporočil).

Drugi podatki, ki jih uporabniki prostovoljno podajo upravljavcu ob naročilu določenega izdelka ali posredovanju ponudbe oziroma povpraševanja.

Upravljavec ne zbira in ne obdeluje vaših osebnih podatkov, razen kadar mu vi to omogočite oz. v to privolite, tj. ob naročilu izdelkov, ko se naročite na prejemanje akcij in novosti preko naše e-liste, sodelujete v nagradni igri itd., ali kadar za zbiranje osebnih podatkov obstaja zakonska podlaga ali imamo za obdelavo vaših podatkov zakonite interese.

Vsi osebni podatki, ki nam jih posredujete, bodo obravnavani zaupno in bodo uporabljeni zgolj v namene, za katere so bili posredovani in zbrani. Če bo nastala potreba po nadaljnji obdelavi vaših podatkov za drug namen, vas bomo predhodno kontaktirali in zaprosili za vašo predhodno pisno privolitev.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, ne odgovarjamo.

Obdelava osebnih podatkov za namene neposrednega trženja

Na naši spletni strani se lahko naročite tudi na prejemanje aktualnih obvestil in informacij o naših akcijah in novostih.

Za tako določen namen neposrednega trženja vas lahko preko elektronske pošte obveščamo o novostih iz naše ponudbe izdelkov. O novostih vas bomo obveščali občasno in po potrebi.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi vaše izrecne privolitve, pri čemer lahko privolitev za prejemanje oglasnih sporočil kadarkoli brezplačno prekličete, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov: info@nali.si. Dodatne informacije o vaših pravicah v zvezi z neposrednim trženjem so vam na voljo v poglavju »Vaše pravice«.

Druge obdelave vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke lahko uporabimo tudi v namen izdelave internih statistik, analiz in kontrol. V teh primerih je podalga obdelave naš zakoniti interes, pri čemer bomo uporabili najmanjši možen obseg vaših osebnih podatkov ter si prizadevali, da ne pride do nedovoljenega posega v vaše interese ali temeljne pravice.

Praviloma v okviru analiz in statistik uporabljamo anonimizirane podatke, ki so namenjeni ugotavljanju uspešnosti trženjskih akcij, v primeru kontrol pa za ugotavljanje pravilnosti izračuna pogodbenih obveznosti do pogodbenih partnerjev.

V okviru zakonskih pristojnosti se vaši osebnih podatki lahko razkrivajo naslednjim uporabnikom podatkov:

 - ponudnikom poštnih storitev, ponudnikom odpremnih storitev in logistično/dostavni službi za namen izvršitve vašega naročila;

- distributerjem, dobaviteljem blaga in pooblaščenim serviserjem;

- računovodskemu servisu, odvetniškim pisarnam in drugim ponudnikom pravnega in poslovnega svetovanja;

- ponudnikom storitev uničenja spisov in nosilcev podatkov;

- ponudnikom storitev informacijske tehnologije v okviru servisiranja in vzdrževanja programske opreme;

- administratorju in skrbniku spletne strani;

- ponudnikom storitev računalništva v oblaku in ponudnikom pošiljanja e-poštnih sporočil (npr. MailChimp);

Z uporabnikom bomo stopili v stik preko sredstev komunikacije na daljavo (elektronska pošta, telefon…) le v primeru težav pri obdelavi naročila in, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje.

PRENEHANJE UPORABE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Če vaše osebne podatke obdelujemo na podlagi vaše privolitve (npr. obdelava za neposredno trženje), lahko kadarkoli po telefonu (041 733 611) ali pisno po pošti na naš naslov (Tamara Simović s.p., Merčnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija) ali na naš elektronski naslov (info@nali.si) zahtevate, da trajno ali začasno, delno ali v celoti prenehamo uporabljati vaše osebne podatke za te namene. V tem primeru bomo v 15 (petnajstih) dneh ustrezno preprečili uporabo osebnih podatkov za te namene ter vas o tem v nadaljnjih 5 (petih) dneh pisno ali na drug dogovorjen način obvestili.

Vaš preklic ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi vaše privolitve izvajala do preklica (spletna prodaja: po izbrisu podatkov o vašem računu, bomo skladno z zakonodajo, ki ureja to področje v zakonskem roku hranili le podatke o vaših nakupih).

VAŠE PRAVICE

Tamara Simović s.p. zagotavlja uresničevanje vseh vaših pravic, ki vam pripadajo v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov na podlagi veljavnih pravnih predpisov.

Kot posamezniki imate naslednje pravice:

Pravica do preklica privolitve: Če ste kot posameznik privolili v obdelavo vaših osebnih podatkov (v enega ali več določenih namenov), imate pravico do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave podatkov, ki se je izvajala do njenega preklica.

Vašo privolitev lahko kadarkoli brezplačno prekličete s pisno izjavo, ki se pošlje upravljavcu na elektronski naslov: info@nali.si. Preklic privolitve za obdelavo vaših osebnih podatkov nima nobenih negativnih posledic ali sankcij.

Pravica dostopa do osebnih podatkov: Kot posameznik imate od upravljavca pravico dobiti potrditev, ali se podatki v zvezi z vami obdelujejo ali ne. Če je temu tako, imate pravico, da vam omogočimo dostop do vaših osebnih podatkov (tj. vpogled ter njihovo prepisovanje ali kopiranje) ter da vam podamo informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov (npr. o namenu obdelave, vrsti osebnih podatkov, uporabnikih, katerim so bili ali jim bodo posredovani osebni podatki, predvidenem obdobju hrambe podatkov, o tehničnih in organizacijskih ukrepih za varovanje podatkov, obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov idr.),

Pravica do popravka: Kot posameznik imate pravico doseči, da vam omogočimo popravek netočnih osebnih podatkov v zvezi z vami in da vam omogočimo dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov. V ta namen imate pravico, da nam posredujete dopolnilno izjavo z ažurnimi osebnimi podatki.

Pravica do izbrisa osebnih podatkov (t.i. pravica do pozabe): Pravico imate doseči, da upravljavec brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z vami, če obstaja eden izmed razlogov iz 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (npr. če podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, če prekličete privolitev in za obdelavo in ne obstaja nobena druga pravna podlaga, če ugovarjate obdelavi, pa ne obstajajo prevladujoči zakoniti interesi, če so bili osebnih podatki obdelani nezakonito idr.).

Pravica do omejitve obdelave: Pravico imate doseči, da upravljavec omeji obdelavo vaših podatkov, če obstaja en od naslednjih primerov:

- če oporekate točnosti obdelave podatkov, za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost podatkov;

- če je obdelava nezakonita, vi pa namesto izbrisa zahtevate omejitev obdelave,

- če upravljavec podatkov ne potrebuje več, potrebujete pa jih vi za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov;

- če ste vložili ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad vašimi razlogi.

Pravica do prenosljivosti podatkov: Kot posameznik imate pravico, da prejmete vaše osebne podatke v splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki ter da te podatke neposredno posredujemo drugemu upravljavcu, pri čemer to velja le v primeru, če obdelava vaših osebnih podatkov temelji na podlagi privolitve ali pogodbenega razmerja in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

Pravica do ugovora: Če obdelava podatkov temelji na naših zakonitih interesih, imate na podlagi razlogov, povezanih z vašim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov. V takem primeru bomo nadaljevali z obdelavo vaših osebnih podatkov le v primeru, če bomo dokazali nujne legitimne razloge za obdelavo, ki bodo prevladali nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, lahko kadarkoli in brezplačno ugovarjate brez navedbe razlogov, tako da nam pošljete sporočilo na elektronski naslov: info@nali.si. Če ugovarjate obdelavi vaših podatkov za namene neposrednega trženja, bomo nemudoma prenehali obdelovati vaše podatke za te namene.

Prav tako vam bomo na vašo zahtevo v skladu z veljavno zakonodajo podali tudi druge informacije v zvezi z vašimi osebnimi podatki, ki jih obdelujemo.

Pravica do vložitve pritožbe: Če sumite, da pri obdelavi vaših podatkov prihaja do kršitev zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov, imate pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije, na naslovu Zaloška 59, 1000 Ljubljana, Slovenija, telefonska številka: 00 386 (0)1 230 97 30, elektronski naslov: gp.ip@ip-rs.si.

VARSTVO VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaše podatke, ki nam jih posredujete z uporabo naših spletnih strani, po telekomunikacijskih kanalih ali na kakršenkoli drug način, skrbno varujemo pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom ali razkrivanjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Podatki so shranjeni v strežnikih zaščitenih s geslom in z omejenim dostopom. Spletna trgovina Nali.si dobro skrbi za varnost vaših osebnih podatkov in spoštuje vaše izbire za njihovo nameravano rabo.

Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov, tj. po izpolnitvi namena, za katerega so bili podatki zbrani, se podatki nemudoma nepovratno in trajno izbrišejo.

V primeru, da so v spletni trgovini nali.si objavljene povezave na druge spletne strani, ki niso v nikakršni povezavi z Nali.si, ne prevzemamo nobene odgovornosti za zaščito vaših podatkov na teh spletnih straneh.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam, in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega e-mail naslova, uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

ČAS HRAMBE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Zagotavljamo vam, da vaše podatke hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno, da se izpolni namen, zaradi katerega so bili posamezni podatki zbrani in nadalje uporabljeni. Po preteku obdobja hrambe bomo vaše osebne podatke učinkovito in trajno izbrisali ali anonimizirali, tako da vaša identifikacija ne bo več mogoča.

Tiste podatke, ki obdelujemo na podlagi zakona, hranimo za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Podatke, ki jih obdelujemo zaradi izvedbe pogodbenega odnosa z vami, hranimo za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še ves čas, ko traja zakonski zastaralni rok za zahtevke iz tako sklenjene pogodbe, razen v primeru spora v zvezi s pogodbenim razmerjem.

Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše privolitve ali zakonitega interesa, npr. v primeru pošiljanje elektronskih novic, hranimo trajno do preklica te privolitve z vaše strani oziroma do zahteve po prekinitvi obdelave, pri čemer se zavezujemo, da bomo obstoj namena obdelave osebnih podatkov preverjali na redne časovne intervale. Podatke bomo pred preklicem izbrisali le, če je že dosežen namen obdelave osebnih podatkov (npr. če bi prenehali pošiljati oglasna elektronska sporočila) ali če tako določa zakon.

Če za določene podatke, ki se obdelujejo za realizacijo pogodb, obstaja drugačen zakonski rok shranjevanja (npr. računovodski ali davčni podatki), znaša rok hrambe do 10 let. V tem času je obdelava podatkov omejena.

SVOBODA IZBIRE

Informacije, ki nam jih posredujete, nadzorujete vi. Če se odločite, da nam določenih podatkov ne boste posredovali, potem do nekaterih mest oziroma funkcij na naših spletnih straneh ne boste mogli dostopati, prav tako vam v takih primerih ne bomo mogli odgovoriti na vaše povpraševanje ali z vami skleniti pogodbenega razmerja ter vam posledično prodati in dostaviti želenih izdelkov.

Če obvestil o novicah po elektronski pošti ne želite več prejemati, se lahko od prejemanja novic brezplačno odjavite, tako da nam pošljete elektronsko sporočilo z vsebino "Odjava od elektronskih novic" ali drugo podobno vsebino na elektronski naslov: info@nali.si. Če se spremenijo vaši osebnih podatki (poštna številka, elektronski naslov, naslov, telefonska številka idr.), vas prosimo, da nas o spremembah obvestite na elektronski naslov: info@nali.si.

Uporabnik, ki se je naročil na prejemanje informativnega gradiva v obliki elektronskih sporočil ponudnika, soglaša, da mu lahko ponudnik pošilja elektronska poštna obvestila na njegov elektronski naslov, ki ga je vpisal ob prijavi. Soglaša tudi, da ponudnik podatke, vpisane ob prijavi, hrani in obdeluje na način kot je opredeljen v tej Izjavi zasebnosti.

PRIVOLITEV OTROK

Otroci do 15 let nam lahko posredujejo osebne podatke preko naših spletnih strani ali drugače, samo z dovoljenjem (privolitev ali odobritev) nosilca starševske odgovornosti za otroka (enega od staršev ali skrbnikov).

Zavezujemo se, da ne bomo nikoli zavestno zbirali osebnih podatkov od oseb, za katere bi bili seznanjeni, da so mlajše od 15 let. Teh podatkov ne bomo uporabili ali razkrili tretji nepooblaščeni stranki brez dovoljenja nosilca starševske odgovornosti za otroka. Navedeno pa ne vpliva na pravila slovenskega pogodbenega prava v zvezi s pravili o veljavnosti, oblikovanju ali učinku pogodbe v zvezi z otrokom.

Upravljavec si bo ob upoštevanju razpoložljive tehnologije v takih primerih razumno prizadeval za preveritev, ali je nosilec starševske odgovornosti za otroka dal ali odobril privolitev.

Upravljalec vaših osebnih podatkov je:

Tamara Simović s.p., Merčnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

STIK Z NAMI:

V kolikor imate kakršnakoli vprašanja z obdelavo osebnih podatkov ali uresničevanje vaših pravic v povezavi z obdelavo osebnih podatkov lahko kadarkoli stopite v stik z nami in sicer:

Preko elektronske pošte: info@nali.si

Telefona: 041 733 611

Klasične pošte na naslov: Tamara Simović s.p., Merčnikova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija.

Pridržujemo si pravico, da predmetno Izjavo po potrebi občasno prilagodimo dejanskim razmeram in zakonodaji s področja varstva osebnih podatkov. Iz tega razloga vas prosimo, da pred vsakim posredovanjem osebnih podatkov preverite aktualno različico, da boste seznanjeni z morebitnimi spremembami in dopolnitvami.

 

Ljubljana, 21.05.2018

Spletni piškotki

Na spletni strani www.nali.si uporabljamo piškotke, s katerimi zagotavljamo varno, napredno in prijetno nakupovalno izkušnjo.

Z našimi piškotki ne zbiramo informacij, s katerimi bi vas bilo mogoče osebno prepoznati, prilagoditi cene, marže in podobno. A delovanje naših spletnih strani je brez teh piškotkov praktično nemogoče. Čeprav za njihovo uporabo ne potrebujemo vaše privolitve, vas prosimo, da nadaljujete z uporabo naših strani le, če s tem soglašate.  Če imate kakršnekoli dvome ali vprašanja, smo vam na voljo za pojasnila preko naslova info@nali.si.

Več informacij in nastavitve piškotkov najdete v nadaljevanju.

Splošno o piškotkih

Piškotek je majhna datoteka, ki se shrani na računalniku ob obisku spletne strani. Piškotki vsebujejo različne informacije, ki jih spletna stran prebere, ko jo ponovno obiščete. Uporablja jih večina sodobnih spletnih strani. Sami po sebi piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode. Uporabljajo se za različne namene, za seje (npr. prijavljanje v uporabniški račun), za košarice v spletnih trgovinah, za prikaz različnih naprednih vsebin na spletni strani(npr. zemljevidi, video), za vodenje statistike obiska strani, za podporo vtičnikom družabnih omrežij, ter tudi za prikazovanje oglasov po meri uporabnika spleta.
Zakonsko omejevanje piškotkov je predvsem posledica zlorabe tehnologije piškotkov za sledenje uporabnikom in s tem poseganja v zasebnost na spletu.
 
Vrste piškotkov

Začasni ali sejni piškotki (session cookies) »živijo« od trenutka, ko uporabnik odpre brskalnik, pa do trenutka, ko sejo konča in zapre brskalnik. Spletna mesta jih uporabljajo za shranjevanje začasnih informacij, na primer elementov v nakupovalni košarici, za večjo varnost pri spletnem bančništvu, itd. Ker so taki piškotki shranjeni za krajši čas, je njihova invazivnost za zasebnost uporabnika lahko manjša.

Trajni ali shranjeni piškotki (persistent cookies) pa ostanejo shranjeni, tudi ko uporabnik zapre brskalnik in zaključi sejo. Spletna mesta jih uporabljajo npr. za shranjevanje informacij o registraciji, nastavitvah jezika strani, itd., pa tudi za grajenje profilov uporabnikov in analiziranje prometa. Trajni piškotki lahko v računalniku ostanejo več dni, mesecev ali celo let.

Lastni piškotki (1st party cookies) so s spletnega mesta, ki si ga uporabnik ogleduje, in so lahko trajni ali začasni. Spletna mesta te piškotke uporabljajo za shranjevanje informacij, ki jih bodo znova uporabila, ko uporabnik naslednjič obišče to mesto.

Drugi piškotki (3rd party cookies) izvirajo od drugih, partnerskih, spletnih mest (ki na primer prikazujejo oglase na izvirni spleteni strani ali merijo promet). Tretje strani lahko na ta način zbirajo podatke o uporabnikih iz različnih spletnih mest in jih uporabljajo za različne namene, od oglaševanja, analitike pa do izboljšave svojih produktov. Taki piškotki predstavljajo večji poseg v zasebnost uporabnika.

Za več informacij o piškotkih, njihovem vplivu na vas in vaše brskanje po spletu, vse o novi zakonodaji, priporočamo ogled dokumenta: KLIKNITE TUKAJ.

157. člen ZEKom-1 določa izjeme, pri katerih lahko upravljavec spletne strani uporablja piškotke, ne da bi od uporabnika vnaprej pridobil soglasje za uporabo.

Privolitev ni potrebna le, kadar gre za eno od izjem iz 157. člena ZEKom-1, če je torej pridobivanje informacij z uporabnikove naprave:

•    nujno zaradi prenosa sporočila po elektronskem komunikacijskem omrežju,
•    ali če je nujno potrebno za zagotovitev storitve informacijske družbe, ki jo naročnik ali uporabnik izrecno zahtevata.

VRSTE PIŠKOTKOV, KI JIH UPORABLJAMO NA www.nali.si

Lastni piškotki:

Lastne sejne ali trajne piškotke uporabljamo za to, da si spletno mesto zapomni uporabnikove vnose v spletne obrazce, nakupovalno košarico, za prilagoditev nastavitev uporabnikovim željam, kot so nastavitve jezika ali način razvrščanja rezultatov/vsebine, ipd.

V tem primeru uporabnik aktivno vpisuje vsebino, oziroma jasno izrazi željo s tem, da klikne na gumb »dodaj v košarico« , recimo razvrsti izdelke v kategoriji po določeni lastnosti, ali podobno. Taki piškotki so nujno potrebni, da si stran zapomni in izvede uporabnikovo zahtevo.

Lastni sejni Piškotki iz spletnega mesta www.nali.si trajajo le čas ene seje, torej od trenutka ko vstopite na spletno mesto, do trenutka ko ga zaprete.

Nali.si

bc47c9955d44c3f8c727da724a4f4f64

Cookie technical development of our software store

20 dni

Nali.si

cookie_ue

Acceptance control warning cookies.

1 leto

GOOGLE piškotki:

Sejne in trajne piškotke Google uporablja za mnoge funkcionalnosti, kamor štejemo shranjevanje priljubljenih uporabniških nastavitev, prikazovanje Google zemljevidov in njihovih funkcionalnosti, prikazovanje oglasov po meri uporabnikom, uskladitev prikazov oglasov na različnih napravah in njihove meritve, itd.

Naziv piškotka

Vsebina

Čas piškotka

Izdajatelj

__utma

 Spremljanje statistike ogledov

2 leti

Google

__utmc

 Spremljanje statistike ogledov

Trajanje seje

Google

__utmz

 Spremljanje statistike ogledov

½ leta

Google

__utmb

 Spremljanje statistike ogledov

Trajanje seje

Google

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom vašega brskalnika. Z izbiro ustreznih opcij v vašem brskalniku lahko shranjevanje piškotkov po želji kadarkoli omejite ali onemogočite, piškotke na vaši napravi pa lahko kadarkoli trajno zbrišete. 

SEJNE IN TRAJNE PIŠKOTKE LAHKO ENOSTAVNO ODSTRANITE, ČE SLEDITE NAVODILOM NA SPODNJIH POVEZAVAH:

Brskalnik GOOGLE CHROME: Klikni tukaj za NAVODILA

Brskalnik MOZILLA FIREFOX: Klikni tukaj za NAVODILA

Brskalnik INTERNET EXPLORER: Klikni tukaj za NAVODILA

Brskalnik OPERA: Klikni tukaj za NAVODILA

Brskalnik SAFARI: Klikni tukaj za NAVODILA

Seznam vrst piškotkov, ki jih uporablja Google in pravilnik o zasebnosti: KLIKNI TUKAJ

VAŠA PRIVOLITEV
Z uporabo naših spletnih strani soglašate z uporabo piškotkov.

Ljubljana, 21.05.2018